Położenie 

54°2' N 18°40' E


Trochę historii
     Swarożyn jest wsią położoną na południowy zachód od Tczewa (województwo pomorskie) po obu stronach autostrady Berlin - Tczew - Kaliningrad, na skraju kompleksu leśnego.
Po roku 1960 między autostradą a torem kolejowym, po obu stronach przykościelnej enklawy leśnej, powstały dwa nowe zwarte osiedla mieszkaniowe oraz szkoła. W roku 1971 wybudowano obiekty Zespołu Szół Agrotechnicznych.
      Ludność zamieszkująca Swarożyn i najbliższe okolice posiada silną przynależność do regionu Kociewia. Pod nazwą Swarisewo miejscowośc ta pojawiła się w dokumentach księcia Mściwoja II. W 1282 roku odebrał on wieś Beyzenburgom, którzy jako zwolennicy Brandenburczyków zdradzili Mściwoja.
Podczas wojen szwedzkich zniszczony został istniejący tu kościół i zlikwidowano samodzielną parafię. Podczas II wojny światowej, w latach 1939 - 1945 istniał w Swarożynie obóz angielskich jeńców wojennych. Wykorzystano ich m.in. przy budowie przebiegającej przez miejscowość drogi (Tczew - Chojnice).

We wsi znajdują się resztki średniowiecznego grodziska, prawdopodobnie miejsca kultu pogańskiego bożka słońca - Swaroga.
Na dawnym grodzisku mieści się obecnie kościół, dawniej zbór ewangelicki - wybudowany w 1894 roku, tuż po wojnie przekształcony w kościół katolicki. We wsi znajduje się tez nieczynny cmentarz ewangelicki.
Warto obejrzeć również murowany dwór z drugiej poł. XIX wieku, nakryty dachem masardowym oraz duży park podworski.